De suikerbiet kan meer

Suikerbieten zijn waardevolle natuurfabriekjes. De industrie kan er veel meer uit halen dan alleen suiker. In Wageningen proberen ze van de bietenpulp grondstoffen te maken voor verdikkingsmiddelen en limonadeflessen. ‘Dat leidt tot vergroening van de chemische industrie en een betere prijs voor de boer.’

tekst René Rector, Sciencestories.nl

6,3 miljoen ton; dat wordt er jaarlijks in Nederland geteeld aan suikerbieten. Het bestanddeel van die bieten dat de meeste winst oplevert is suiker. Maar als het aan Wageningen UR Food & Biobased Research en Royal Cosun, moederbedrijf van Suiker Unie ligt, gaan ook andere componenten uit de suikerbiet een hogere bijdrage leveren aan de winst. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld cellulose en galacturonzuur.

Suikerbieten zijn extreem bruikbaar. Van het gewas blijft op het land alleen het loof achter tijdens de oogst. Tachtig procent van de biomassa bevindt zich ondergronds, in de biet, en die massa wordt compleet verwerkt tot suiker, melassestroop, meststof en veevoer. Ook wordt er ‘groen gas’ gemaakt van de reststromen, wat in het aardgasnet wordt geïnjecteerd. Zo bezien, past de bietverwerkende industrie uitstekend binnen het Wageningen UR-investeringsthema Resource Use Efficiency, efficiënt omgaan met hulpbronnen.

Hoge opbrengst

Maar het potentieel van de suikerbiet is veel groter. En dat wordt nog niet ten volle benut. ‘Dat is jammer,’ vindt Jacco van Haveren, programmamanager biobased chemicals Food & Biobased Research. ‘Nederland, en eigenlijk heel Noordwest-Europa, leent zich uitstekend voor de teelt van suikerbieten. Er is geen ander gewas dat je hier kunt telen dat zo’n hoge opbrengst per hectare heeft in droge stof.’

De suikerbiet laat met 25 ton droge stof per hectare andere gewassen als de voederbiet of maïs met gemak achter zich. Voeg daarbij dat in 2017 het door de Europese commissie opgelegde suikerproductiequotum vervalt, waardoor het Nederlandse areaal naar verwachting met 14 procent stijgt, en de suikerbiet wordt een extra interessant gewas om optimaal te benutten.

Daarvoor onderzoekt Wageningen UR Food & Biobased Research samen met een consortium van bedrijven – met Cosun als coördinator – of er niet meer waarde uit de biet te halen is dan met de huidige toepassingen. Het meest recente project is Pulp2Value, dat in juli dit jaar van start ging. Daarin wordt onderzocht, met zes miljoen subsidie van het Europese Biobased Industries Consortium, of door bioraffinage van pulp de opbrengst te vergroten valt.

Wat Jacco van Haveren samen met Cosun aan nieuwe stoffen uit de suikerbieten wil halen, is te lezen in het hele verhaal, dat gepubliceerd werd in Wageningen World, het corporate magazine van:

Wageningen-UR-logo