Het tweede Science in Transition-symposium

‘Er wordt veel gepraat, en er liggen prachtige rapporten. Maar iedereen klampt zich angstig aan elkaar vast. Wie heeft de positie om iets te veranderen?’ vroeg Wijnand Mijnhardt van Science in Transition (SiT) aan een volle Tinbergenzaal in het Trippenhuis van de KNAW, woensdag 3 december, op het tweede Science in Transtion-symposium. Het bleef stil.

tekst: René Rector, Sciencestories.nl

Het eerste symposium, vorig jaar, was vooral agendasettend. En het openlijk ageren tegen de citatie- index-rat race waarin wetenschapsbeoefenaars elkaar al een paar decennia gevangen houden was toen een spreekwoordelijke steen in de vijver. Deze maal moest het congres een nieuwe fase in de zo vurig gewenste transitie van het wetenschapssysteem markeren.

Impactfactor

Dat deed het congres op een bepaalde manier ook wel. Karl Dittrich, voorzitter van de VSNU, nam de gelegenheid te baat om namens de Nederlandse universiteiten de San Francisco Declaration on Research Assessment te ondertekenen, een verklaring die eigenlijk een pleidooi is voor een andere waardering van wetenschappelijk onderzoek. Niet de impactfactor van een publicatiemedium, of een Hirsch-index voor de impact van een wetenschappelijke carrière, of de Shanghai-index voor de kwaliteit van een universiteit (allen kwantitatieve maatstaven) zouden de meetlat moeten vormen waarlangs wetenschapsbeoefening wordt gelegd, maar de maatschappelijke relevantie of de kwaliteit (bijvoorbeeld gemeten in mate van omvang en innovativiteit). Dittrich haastte zich wel om te zeggen dat die ondertekening vooral een symbolische waarde had.(…)

Het verslag verscheen op de website van Science in transition. Lees het daar helemaal.

Science in trantisition