Socioloog in een helikopter

Al de grote problemen van de moderne samenleving in krap tweehonderd pagina’s behandelen, en dat zonder oppervlakkig te blijven. Dat is de schier onmogelijke opgave die socioloog Johan Goudsblom zich oplegt in ‘Stof waar honger uit ontstond’.

tekst: René Rector, Sciencestories.nl

Net met emeritaat blikt Goudsblom in zijn boek terug op de sociale mens die hij gedurende zijn carrière heeft bestudeerd. Hij beschrijft in ‘Stof…’ in grote lijnen welke tendensen de geschiedenis van de mensheid hebben bepaald. Maar Goudsblom is bescheiden: ‘Ik bied geen “theorie van alles”. Natuurkundigen gebruiken die term wel eens. Ik kan me er eerlijk gezegd niets bij voorstellen.’ Tegelijkertijd zoekt hij naar verzoening in het langdurige nature-nurture-debat, maar blijft hij alles wat hij schetst in zijn boek zien in de bredere context.

Dit verhaal verscheen in:

Intermediair