Nieuwe energie. Schaarste, klimaat, duurzaamheid

De Wiardi Beckmanstichting had breed onderzoek gedaan naar mogelijke beleidsmaatregelen op het gebied van klimaatverandering. Het onderzoeksrapport heb ik herschreven tot een handzame publicatie, die niet alleen door middel van interviews met partijleider Diederik Samson aangeeft welke koers de PvdA voorstaat, maar die ook een goed overzicht geeft van de wetenschappelijke kennis over klimaatverandering, alternatieve energiebronnen en de (politieke) dilemma’s die op dit gebied significant zijn.

redactie: René Rector, Sciencestories.nl

Ik heb het boek in twee duidelijk onderscheidbare delen opgeknipt: het eerste deel geeft aan hoe wetenschappers aankijken tegen klimaatverandering en welke oplossingsrichtingen er zijn. Het tweede deel geeft aan welke keuzes de Partij van de Arbeid maakt in die oplossingsrichtingen.

Van de achterflap:

Hoe ernstig zijn de belangrijkste energieproblemen (klimaatverandering, schaarste aan fossiele brandstoffen) eigenlijk? Hoe degelijk zijn de oplossingen die aangedragen plegen te worden? En hoeveel tijd heeft een samenleving nodig om zich op een andere energie- huishouding in te stellen? In ‘Nieuwe Energie’ geeft René Rector, geïnspireerd door discussies in en rond de werkgroep Sociaal-democratisch energiebeleid van de Wiardi Beckman Stichting, een antwoord op deze vragen.

Nieuwe energie. Schaarste, klimaat, duurzaamheid werd uitgegeven door:

Wiardi Beckman Stichting