Probleemstelling en onderzoeksvragen

Je hebt je onderwerp, en je hebt iedereen die straks iets te zeggen heeft over je onderzoek mee gekregen. Nu komt er een stap waar je onderwijsinstelling op hamert… en waar je concept vaak op afgekeurd wordt…

…omdat je wel een onderwerp hebt, maar niets aan dat onderwerp hebt kunnen problematiseren. “Het oeuvre van Herman Brood” is vast een prachtig onderwerp, maar er zit geen brandende vraag in. Er is, althans niet in jouw formulering, geen probleem met het werk van Brood.

…omdat je hypothese eenvoudig met ja of nee te beantwoorden is. Een hypothese als: “In Amsterdam wonen meer mannen dan vrouwen” is in verschillende databases te verifiëren, maar behalve bij de “wist je dat”-borrel levert het antwoord geen nieuwe inzichten op. Goede hypotheses onderzoeken een verband.

…omdat je probleem vaag of normatief is: “Tijdens de laatste verkiezingen was het partijprogramma van de PvdA beter dan dat van de VVD” of “Flyeren was de beste marketingtechniek die mijn afstudeerbedrijf het laatste jaar heeft toegepast.”

…omdat je nog steeds (al dan niet op aanraden van je veldbegeleider) de hele wereld tegelijk wilt onderzoeken en je niet in één zin kunt uitleggen wat de bedoeling is.

Terug naar de kern

Een probleemstelling kunnen formuleren is één moeilijkheid. Maar ook gaat hier nogal eens mis dat je inmiddels zover de literatuur in gedoken bent, dat je niet goed meer helder kunt krijgen wat het precies was, wat we nog niet wisten. Bijkomend nadeel: dit is the point of no return: hierna komt dataverzameling en dan is het soms nog erg moeilijk om je probleemstelling te wijzigen.

Toch komt dat laatste vaak voor: de data bleken weerbarstiger dan voorzien. Zowel bij de initiële formulering als bij het herformuleren van je probleemstelling helpt een positief kritische blik. Ik help door samen naar de kern van je scriptie (terug) te gaan.

Hierna: dataverzameling

Dit stroomdiagram wijst je stap voor stap op de belangrijkste valkuilen bij het schrijven van een scriptie.
Dit stroomdiagram wijst je stap voor stap op de belangrijkste valkuilen bij het schrijven van een scriptie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sciencestories is er voor iedereen die een verhaal over wetenschap of studeren heeft. Een afstudeerscriptie, een persbericht of een prachtig onderzoek.