Schrijven over wetenschap: tekst, redactie, scriptiebegeleiding

Journalistieke tekst, redactie van onderzoeksrapporten en scriptiebegeleiding. Dat is wat ik doe: activiteiten die kennis van schrijven en kennis van wetenschap verenigen.

Wat ik doe, doe ik vanuit de overtuiging dat iedereen – ieder mens, ieder bedrijf, iedere organisatie – een interessant verhaal te vertellen heeft. Meer nog: zelfs als wat iemand meemaakt of doet schijnbaar onbeduidend is, heeft het interessante elementen in zich. Alleen is wat interessant is niet bij iedereen even duidelijk zichtbaar.

Wat het verschil maakt, is of je in staat bent het verhaal te vertellen op een boeiende manier. Als dat lukt, heb je een verbinding tot stand gebracht. Gaat het fout, dan blijf je onzichtbaar.

Ik vind het erg leuk;

  • om de verborgen schatten naar boven te halen;
  • wanneer de lezer aan het eind gaat doen, denken of voelen wat jij voor ogen had;
  • als ik mensen die ik coach bij het vertellen van hun verhaal (hun scriptie) zie groeien;
  • als er een klik is tussen de gebruikers van je media en je boodschap.

De grote gemene deler, naast mijn voorliefde voor “stories” is – hoe verrassend? – “science”. Al sinds ik me als zevenjarig ventje vergaapte aan verhalen en tekeningen over dinosauriërs in de Kijk,
ben ik dol op verhalen over wetenschap. En iets recenter schrijf ik die verhalen zelf en ben ik wetenschapsjournalist. Ik ben gefascineerd door mensen die onderzoek doen waardoor nog altijd dagelijks vragen een antwoord krijgen dat er gisteren nog niet was, en ik ben gefascineerd door de manier waarop ze die antwoorden vinden. Wetenschappelijk onderzoek is spannend. De manier waarop de structuur van DNA is ontdekt, leest als een detective. En het bewijzen van Einsteins beroemde E=mc² was een race tegen de klok.

Via Sciencestories doe ik sinds 2001 drie dingen:

Tekst over wetenschap

Ik schrijf verhalen, dat spreekt voor zich. Ik schrijf niet uitsluitend over wetenschap of wetenschapsbeleid, maar wel veel. Ik heb geen inhoudelijke specialisatie. Ik schrijf over theoretische natuurkunde, maar ook over scheikunde, sociologie of archeologie. Ik schrijf meer dan mijn collega’s over wetenschapsbeleid en de financiering van wetenschap. Hoe dan ook belichten mijn journalistieke verhalen meestal wel de mens achter het onderzoek, de zoektocht die een onderzoeker heeft afgelegd en de moeilijkheden die hij tegenkwam.

Redactie en eindredactie

Ik redigeer wetenschappelijke teksten en rapporten. Redactie van dit soort teksten is specialistenwerk. Of je het verschil tussen een W-boson en een Z-boson moet duiden, of ook moet uitleggen wat een boson is, hangt erg af van het doel van de tekst. Vergelijkbaar is het verschil tussen derde en vierde geldstroom. Of je het ook kunt duiden en in de eindredactie blinde vlekken en omissies kunt tackelen, hangt af van je expertise. Met een achtergrond in de wetenschapsdynamica (cum laude afgestudeerd) en een wetenschappelijke publicatie over wetenschapsbeleid op mijn naam heb ik die expertise.

Scriptiebegeleiding

Ik heb gemerkt dat ik het aan de ene kant erg boeiend vind om nieuwe onderwerpen aan te snijden, maar aan de andere kant niet minder interessant vind om andere schrijvers te begeleiden bij het beschrijven van hun onderzoek. Vanuit die interesse ben ik scriptiebegeleider. Ik begeleid studenten, en dan vooral studenten die moeite hebben met afbakening, structuur, onderzoeksopzet en schrijfproces.

Opdrachtgevers

Ik werk(te) onder meer voor:

Vrije Universiteit AmsterdamVoor De Vrije Universiteit schrijf ik verhalen voor de alumniwebsite. Eerder schreef ik voor Gewoon Bijzonder, het corporate magazine waarvan ik hoofdredacteur was.

Bij Nemo Kennislink was ik freelance producer van media over het afrondende Life Sciences & Health onderzoeksprogramma. We maakten zowel een prachtige printuitgave als interessante en lezenswaardige verhalen online op www.nemokennislink.nl.

Science in trantisitionVoor Science in Transition deed ik verslag van Het tweede Science in Transition-symposium en het derde Science in Transition symposium.

UvA Voor Spui, het alumnimagazine van de Universiteit van Amsterdam, schreef ik een interview met hoogleraar en advocate Liesbeth Zegveld.

eos maandblad over wetenschapVoor populair wetenschappelijk magazine EOS schrijf ik vaak over wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsdynamica.

Wageningen-UR-logoVoor Wagingen UR Food & Biobased Research draag ik bij aan de productie van externe communicatiemiddelen.

Nierpatientenvereniging Voor de Nierpatiëntenvereniging schreef ik: Een nieuwe nier? Die printen we toch gewoon?

Link magazine van de Haagse HogeschoolLink was het magazine voor studenten en medewerkers van De Haagse Hogeschool. Ik was er hoofdredacteur van 2009 tot 2015, en schreef er talloze verhalen.

Rathenau InstituutVoor het Rathenau Instituut deed ik de (eind)redactie van verschillende onderzoeksrapporten.

Wiardi Beckman StichtingVoor het wetenschappelijk bureau van de PvdA stelde ik Nieuwe energie. Schaarste, klimaat, duurzaamheid samen: een stand van zaken op het gebied van klimaatverandering, mogelijke oplossingen voor het probleem en de keuzes die de PvdA maakt.

NewScientistVoor New Scientist en zijn voorlopers schreef ik populair wetenschappelijke artikelen. Kenmerkend zijn dat de wetenschappers en niet zozeer hun onderzoek, in deze verhalen centraal staan.

IntermediairVoor Intermediair schreef ik populair wetenschappelijke artikelen.

Strengholt United MediaVoor uitgeverij Strengholt nam ik de redactie op me van: Het ga je goed, lieve Evelien. Het internetblog van Jaap de Boer herschreven we samen tot een mooi, integer boek over de MKZ-crisis.

Sciencestories is er voor iedereen die een verhaal over wetenschap of studeren heeft. Een afstudeerscriptie, een persbericht of een prachtig onderzoek.